Privacybeleid

“Padel Kiwi” is zeer toegewijd aan de naleving van de Spaanse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en garandeert de volledige naleving van de vastgestelde verplichtingen, evenals de implementatie van de beveiligingsmaatregelen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. EU) 2016/679, van 27 april, en in organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPD en GDD, hierna LOPD).

In overeenstemming met dit reglement informeren wij u dat het gebruik van onze website mogelijk vereist dat bepaalde persoonlijke gegevens worden verstrekt via registratie- of contactformulieren, of door het verzenden van e-mails, en dat deze zullen worden verwerkt door “Padel Kiwi", Verantwoordelijk voor de behandeling, waarvan de gegevens zijn:

 • Sociale denominatie: Padelkiwi, SL
 • NIF: B09705252
 • Geregistreerd kantoor: C/ Moreras, 29, Verdieping 0, Deur B, 28221 - Majadahonda, Madrid, Spanje
 • e-mail: contacto@padelkiwi.com

Verkrijgen en verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een persoon: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, NIF/NIE... Bovendien wordt, wanneer een Gebruiker onze website bezoekt, om technische redenen automatisch bepaalde informatie opgeslagen, zoals het IP-adres dat door uw internetprovider.

“Padel Kiwi heeft als verwerkingsverantwoordelijke de plicht om de gebruikers van haar website te informeren over de verzameling van persoonlijke gegevens die kan worden uitgevoerd, hetzij door een e-mail te sturen, hetzij door de formulieren op de website in te vullen.

Alleen de noodzakelijke gegevens worden verkregen om de gecontracteerde dienst te kunnen uitvoeren, of om op passende wijze te kunnen reageren op het verzoek om informatie van de Gebruiker. De verzamelde gegevens zijn identificerend en komen overeen met een redelijk minimum om de uitgevoerde activiteit te kunnen uitvoeren. Er worden met name op geen enkel moment speciaal beschermde gegevens verzameld. In geen geval zullen de gegevens anders worden gebruikt dan het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Contact-/e-mailformulieren

Doel: Reageren op uw verzoek om informatie via ons contactformulier(en).

Legitimatie: De base De rechtspersoon die deze behandeling legitimeert is de toestemming van de Gebruiker, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Data overdracht: Persoonlijke gegevens worden verwerkt via servers beheerd door Shopify, die wordt beschouwd als de gegevensverwerker.

Mailinglijstregistratieformulieren (nieuwsbrief)

Doel: Het verzenden van communicatie, waarvan sommige commercieel zijn, die interessant zijn voor gebruikers, afhankelijk van het thema van de website. Zoals vastgesteld door de LSSICE, “Padel Kiwi” verbindt zich ertoe geen commerciële communicatie te verzenden zonder deze als zodanig te identificeren. Voor deze doeleinden wordt de informatie die naar klanten wordt verzonden voor het onderhouden van de bestaande contractuele relatie, indien aanwezig, niet als commerciële communicatie beschouwd.

Legitimatie: De base De rechtspersoon die deze behandeling legitimeert is de toestemming van de Gebruiker, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Data overdracht: Persoonlijke gegevens worden verwerkt via servers beheerd door Mailchimp En Klaviyo wie wordt beschouwd als de gegevensverwerker.

Klantregistratie/registratieformulierennte/contractering

Doeleinden:

 • Beheer uw gebruikersregistratie op onze website.
 • Beheer gemaakte aankopen.
 • Geef informatie over de verwerking en status van aankopen.
 • Historisch overzicht van aankopen gedaan op onze website.
 • Commentaar- en inhoudsbeheer.
 • Het verzenden van communicatie via e-mail en/of telefoon, om de Gebruiker te informeren over mogelijke incidenten, fouten, problemen en/of bestelstatus.

Legitimatie: De base rechtspersoon die deze behandeling legitimeert, is de uitvoering van een contract.

Data overdracht: “Padel Kiwi zal uw gegevens niet overdragen of communiceren aan derden, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk is voorzien of wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst. Concreet kunnen de gegevens worden doorgegeven aan:

 • Aanbieders van technologische of computerdiensten.
 • Betalingsdienstaanbieders.
 • Koeriers- en pakketbedrijven.
 • Derden of tussenpersonen, als dienstverleners, die namens ons opereren (management, advies ...).

Gegevensoverdrachten zullen plaatsvinden met inachtneming van de striktste vertrouwelijkheid, met behulp van de nodige maatregelen, zoals het ondertekenen van vertrouwelijkheidscontracten, of het naleven van hun privacybeleid dat op hun respectieve websites is vastgelegd. De Gebruiker kan weigeren om zijn gegevens over te dragen aan de Gegevensverwerkers, door middel van een schriftelijk verzoek, op een van de bovengenoemde manieren.

Bovendien kunnen, in de gevallen waarin dit noodzakelijk is, klantgegevens worden overgedragen aan bepaalde organisaties, in overeenstemming met een wettelijke verplichting: Spaanse belastingdienst, bankentiteiten, arbeidsinspectie, enz.

Feedback formulier

Doel: een opmerking of recensie plaatsen voor publicatie op de website.

Legitimatie: De base De rechtspersoon die deze behandeling legitimeert is de toestemming van de Gebruiker, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Data overdracht: Persoonsgegevens worden verwerkt via de servers van deze website, beheerd door Shopify, die wordt beschouwd als de gegevensverwerker.

Minderjarigen

Alleen personen ouder dan 14 jaar mogen op deze website persoonsgegevens verstrekken. Zoals vereist door de LOPD en GDD, zal in het geval van minderjarigen jonger dan 14 jaar de toestemming van hun ouders of voogden een verplichte voorwaarde zijn voor ons om hun persoonlijke gegevens te verwerken.

Aan de andere kant kunnen alleen mensen ouder dan 18 jaar een beroep doen op onze diensten. In het geval van minderjarigen jonger dan 18 jaar is de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden een verplichte voorwaarde voor ons om de aangeboden diensten te verlenen, tenzij de minderjarige geëmancipeerd is.

Gebruikersregistratie

Wanneer de Gebruiker zich registreert via het overeenkomstige formulier, omvatten de gegevens die wij verzamelen:

 • Naam en achternaam
 • E-mail en/of telefoon
 • Verzendadressen
 • IK P
 • Gebruikersnaam wachtwoord

Tevens dient de Gebruiker een wachtwoord op te geven, dat aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Ze vervallen niet. Om het wachtwoord te herstellen, moet de Gebruiker naar het specifieke herstelformulier gaan en zijn e-mailadres invoeren om door te gaan met het proces en het te kunnen wijzigen, door op de link te klikken die naar het ingevoerde e-mailadres wordt verzonden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn wachtwoord, evenals voor al het gebruik dat hij ervan maakt. U moet informeren “Padel Kiwi” elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord zo snel mogelijk.

Zodra de gebruiker is geregistreerd, heeft hij toegang tot een privépaneel, waar hij bepaalde inhoud, gegevens over gedane aankopen enz. kan bekijken. U kunt ook uw accountopties beheren, zoals uw wachtwoord of Gebruikersgegevens.

De Gebruiker kan de volgende meldingen ontvangen:

 • Bij registratie op het platform (accountvalidatie-e-mail).
 • Bij het doen van aankopen, zoals aankoopbewijzen, incidenten, gedane verzendingen etc.
 • De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief van de winkel als hij zich daarvoor heeft aangemeld. Hij kan zich hiervoor afmelden in zijn Gebruikerspaneel en via de bijbehorende links onderaan de nieuwsbrief.
 • Voor gemaakte opmerkingen en reacties daarop.
 • Door wachtwoordherstel (gespecificeerd in het vorige veld).
 • Door u af te melden of het account te verwijderen.

Veiligheids maatregelen

Gebruikers van de website worden geïnformeerd over “Padel Kiwi” dat de beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen die binnen ons bereik liggen zijn getroffen om verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang en diefstal van gegevens te voorkomen, en dat zij daarmee de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. De persoonlijke gegevens die in de formulieren worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt door het personeel van “Padel Kiwi” of de aangewezen gegevensverwerkers.

De website van “Padel Kiwi” beschikt ook over SSL-codering, waardoor de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens veilig kan verzenden via de contact- of registratieformulieren van de website.

Waarheid van de gegevens

De Gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte gegevens waar en juist zijn en verbindt zich ertoe deze actueel te houden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van zijn gegevens en is als enige verantwoordelijk voor eventuele conflicten of rechtszaken die kunnen ontstaan als gevolg van de onjuistheid ervan. Het is belangrijk dat, zodat we persoonlijke gegevens actueel kunnen houden, de gebruiker informeert “Padel Kiwi” wanneer er enige wijziging in is aangebracht.

Data overdracht

“Padel Kiwi zal uw gegevens niet overdragen of communiceren aan derden, behalve in wettelijk voorziene gevallen of wanneer het verlenen van een dienst de noodzaak impliceert van een contractuele relatie met een gegevensverwerker. De Gebruiker aanvaardt dus dat sommige van de verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt aan deze Gegevensverwerkers (betalingsplatforms, bureaus, tussenpersonen, enz.), wanneer dit nodig is voor de effectieve uitvoering van een gecontracteerde dienst of gekocht product. De Gebruiker aanvaardt ook dat, in het geval van het verlenen van diensten, deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitbesteed aan andere personen of bedrijven, die zullen worden beschouwd als Gegevensverwerkers, met wie het overeenkomstige vertrouwelijkheidscontract is overeengekomen of zich aan hun verplichtingen heeft gehouden. privacybeleid, vastgelegd op hun respectievelijke webpagina's. De Gebruiker kan weigeren om zijn gegevens over te dragen aan de Gegevensverwerkers, door middel van een schriftelijk verzoek, op een van de bovengenoemde manieren.

Bovendien kunnen, in de gevallen waarin dit noodzakelijk is, klantgegevens worden overgedragen aan bepaalde organisaties, in overeenstemming met een wettelijke verplichting: Spaanse belastingdienst, bankentiteiten, arbeidsinspectie, enz.

Uitoefening van gebruikersrechten

De LOPD en GDD en de RGPD verlenen geïnteresseerde partijen de mogelijkheid om een reeks rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Om dit te doen, moet de gebruiker contact opnemen met documentatie die zijn identiteit bewijst (DNI of paspoort), per e-mail naar contacto@padelkiwi.com, of door schriftelijke communicatie naar het adres dat vermeld staat in onze juridische kennisgeving. Deze communicatie moet de volgende informatie bevatten: voor- en achternaam van de Gebruiker, het doel van het verzoek, adres en ondersteunende gegevens.

De uitoefening van rechten moet door de Gebruiker zelf worden uitgevoerd. Ze kunnen echter worden uitgevoerd door een persoon die bevoegd is als wettelijke vertegenwoordiger van de Gebruiker, en die documentatie verstrekt die deze vertegenwoordiging bewijst.

De Gebruiker kan verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht om de toegang op persoonsgegevens, dat wil zeggen het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of uw eigen persoonsgegevens worden verwerkt, het doel van de verwerking die, indien van toepassing, wordt uitgevoerd, evenals de beschikbare informatie over de herkomst van die gegevens. en de communicatie die daarover is gemaakt of gepland.
 • Recht om uw rectificatie, in het geval dat de persoonsgegevens onjuist of onnauwkeurig zijn, of onderdrukking van gegevens die ontoereikend of excessief blijken te zijn.
 • Recht om de beperking van hun behandeling, in welk geval ze alleen zullen worden bewaard door “Padel Kiwi” de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening of verdediging van claims.
 • Recht op sta tegen op de verwerking: verwijst naar het recht van de belanghebbende om de verwerking van zijn persoonsgegevens niet te laten uitvoeren of deze te staken in gevallen waarin zijn toestemming niet noodzakelijk is voor de verwerking, in het geval van commerciële prospectiebestanden. met het doel beslissingen te nemen over de belanghebbende partij en uitsluitend gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, tenzij ze om legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims moeten doorgaan met de verwerking.
 • Recht op draagbaarheid van de gegevens: als u wilt dat uw gegevens door een ander bedrijf worden verwerkt, “Padel Kiwi” zal de portabiliteit van uw gegevens in exporteerbaar formaat vergemakkelijken.

Indien toestemming voor een specifiek doel is verleend, De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de behandeling op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Wij verbinden ons ertoe al deze rechten binnen de maximale wettelijke termijn (1 maand) uit te oefenen.

Als een Gebruiker van mening is dat er een probleem is met de manier waarop “Padel Kiwi” uw gegevens verwerkt, kunt u uw klachten richten aan de Security Manager of aan de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit, waarbij in het geval van Spanje de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming wordt vermeld.

Dataretentie

De persoonsgegevens van Gebruikers die het contactformulier gebruiken of die ons een e-mail sturen met het verzoek om informatie, worden verwerkt zolang dit strikt noodzakelijk is om op het verzoek om informatie te reageren, of totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt totdat de contractuele relatie eindigt. De periode van bewaring van persoonsgegevens zal het minimaal noodzakelijke zijn en kan worden gehandhaafd totdat:

 • 4 jaar: Wet op inbreuken en sancties in de sociale orde (verplichtingen inzake lidmaatschap, inschrijvingen, opzeggingen, bijdragen, betaling van salarissen...); Kunst. 66 en volgende. Algemeen belastingrecht (boekhoudboeken…)
 • 5 jaar: artikel 1964 Burgerlijk Wetboek (persoonlijke handelingen zonder bijzondere termijn)
 • 6 jaar: artikel 30 Wetboek van Koophandel (boekhoudboekjes, facturen...)
 • 10 jaar: artikel 25 Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • Geen deadline: gedesaggregeerde en geanonimiseerde gegevens.

Van zijn kant worden de gegevens van Gebruikers die zich registreren voor de nieuwsbrief voor onbepaalde tijd bewaard, totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

In het geval van de verwerking van kandidaatgegevens (CV), “Padel Kiwi mag zijn CV maximaal twee jaar bewaren om deze in toekomstige oproepen te kunnen opnemen, tenzij de kandidaat anders aangeeft.

Sociale netwerken

“Padel Kiwi” heeft een profiel op enkele van de belangrijkste sociale netwerken op internet (Facebook, Instagram, TikTok) en erkent zichzelf in alle gevallen als Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van zijn volgers, fans, abonnees, commentatoren en andere gebruikersprofielen ( hierna , volgers) geplaatst door “Padel Kiwi".

Het doel van de gegevensverwerking door “Padel Kiwi", wanneer de wet dit niet verbiedt, zal zijn volgers informeren over zijn activiteiten en aanbiedingen, op elke manier die het sociale netwerk toestaat, en zal ook gepersonaliseerde klantenservice aan de Gebruiker bieden. De base De juridische entiteit die deze behandeling legitimeert, is de toestemming van de belanghebbende partij, die op elk moment kan worden ingetrokken.

In geen geval "Padel Kiwi” zal gegevens uit sociale netwerken halen, tenzij de toestemming van de Gebruiker hiervoor specifiek en uitdrukkelijk is verkregen (bijvoorbeeld om een wedstrijd te houden).

Internationale gegevensoverdrachten

“Padel Kiwi” maakt gebruik van de elektronische communicatiediensten van de bedrijven Mailchimp En Klaviyo gevestigd in de Verenigde Staten. Met deze entiteit zijn standaardcontractbepalingen ondertekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, met als doel een passend beschermingsniveau te garanderen bij de verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de criteria vastgelegd door de RGPD.

Door dit privacybeleid te aanvaarden, verleent de Gebruiker uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn/haar toestemming voor de internationale overdracht van zijn/haar gegevens aan deze dienstverlener(s).

Vertrouwelijkheid

De door de Gebruiker verstrekte informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hier beschreven. “Padel Kiwi” verbindt zich ertoe geen informatie openbaar te maken of te onthullen over de claims van de Gebruiker, de redenen voor het gevraagde advies of de duur van zijn relatie met de Gebruiker.

Geldigheid

Dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid is geschreven door ExpertosLOPD®, een bedrijf gespecialiseerd in gegevensbescherming voor online winkels, op 1 april 2022, en kan variëren afhankelijk van de veranderingen in regelgeving en jurisprudentie die zich voordoen, waarbij het de verantwoordelijkheid van de gegevenseigenaar is om het bijgewerkte document te lezen, om op elk moment zijn rechten en plichten in dit verband te kennen.

×