Política de privadesa

“Padel Kiwi” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d'abril, ia la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD, d'ara endavant LOPD) .

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Padel Kiwi”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació Social: Padelkiwi, SL
 • NIF: B09705252
 • Domicili Social: C/ Moreras, 29, Pis 0, Porta B, 28221 - Majadahonda, Madrid, Espanya
 • eMail: contacto@padelkiwi.com

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, e-mail, domicili, telèfon, NIF/NIE... Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l'adreça IP assignada per el vostre proveïdor d'accés a Internet.

“Padel Kiwi”, com a Responsable del Tractament, té el deure d'informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos a el lloc web.

S'obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari. Les dades recollides són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme lactivitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per a les quals han estat demanades.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar resposta a la vostra sol·licitud d'informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Shopify, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

Formularis d'alta a la llista de correu (newsletter)

Finalitat: Enviament de comunicacions, algunes comercials, d'interès per a l'Usuaris segons la temàtica de la web. Tal com estableix la LSSICE, “Padel Kiwi” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent, si n'hi ha.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Mailchimp i Klaviyo que tindran la consideració d'encarregat del tractament.

Formularis de registre/alta de client/contractació

Finalitats:

 • Gestionar la seva alta dusuari en la nostra pàgina web.
 • Gestionar les compres fetes.
 • Proporcionar informació sobre la tramitació i l'estat de les compres.
 • Registre històric de les compres realitzades a la nostra pàgina web.
 • Gestió de comentaris i continguts.
 • Enviament de comunicacions via email i/o telèfon, a fi d'informar a l'Usuari de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les comandes.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és lexecució dun contracte.

Cessió de dades: “Padel Kiwi” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos previstos legalment o quan sigui estrictament necessari per a la prestació d'un servei. Concretament, les dades podran ser cedides a:

 • Proveïdors de serveis tecnològics o informàtics.
 • Proveïdors de serveis de pagament.
 • Empreses de missatgeria i paqueteria.
 • Tercers o intermediaris, en qualitat de prestadors de serveis, que operin en el nostre propi nom (gestoria, assessoria…).

Les cessions de dades es produiran respectant la més estricta confidencialitat, emprant les mesures necessàries, com ara la signatura de contractes de confidencialitat, o l'adhesió a les seves polítiques de privadesa establertes a les seves pàgines web respectives. L'Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans referenciats anteriorment.

A més, en aquells casos en què calgui, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d'una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

Formulari de comentaris

Finalitat: fer un comentari o ressenya per a la seva publicació a la pàgina web.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través dels servidors d'aquesta web, gestionats per Shopify, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

Menors d'edat

Només podran aportar dades personals a aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

D'altra banda, només podran contractar els nostres serveis les persones més grans de 18 anys. En cas de menors de 18 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors legals perquè puguem prestar els serveis oferts, llevat que el menor estigui emancipat.

Registre d'Usuaris

Quan l'Usuari realitza el registre a través del formulari corresponent, la informació que recopilem inclou:

 • Nom i cognoms
 • Email i/o telèfon
 • Adreces d'enviament
 • IP
 • Nom d'usuari/contrasenya

L'Usuari haurà d'aportar a més una contrasenya, que haurà de complir certs requisits de seguretat. No caduquen. Per recuperar la contrasenya l'Usuari heu d'anar al formulari específic de recuperació i introduir el vostre email per continuar amb el procés i poder modificar-la, prement l'enllaç que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic introduïda. L'Usuari és responsable de guardar la confidencialitat de la contrasenya, així com de tots els usos que en faci. Haurà de comunicar a “Padel Kiwi” qualsevol ús no autoritzat que es faci del vostre compte o contrasenya al més aviat possible.

L'Usuari, una vegada registrat, té accés a un panell privat, on podrà veure determinats continguts, registre de compres realitzades, etc. També podeu gestionar opcions del vostre compte, com ara la contrasenya o les dades d'usuari.

L'Usuari podrà rebre les notificacions següents:

 • En donar-vos d'alta a la plataforma (email de validació de compte).
 • En fer compres, com ara el justificant de les mateixes, incidències, enviaments realitzats, etc.
 • L'Usuari rep la newsletter de la botiga si s'hi ha donat d'alta, de la qual es pot donar de baixa al panell d'Usuari i als enllaços corresponents inclosos al peu de la newsletter.
 • Per comentaris realitzats, i respostes a aquests.
 • Per recuperació de contrasenya (especificada al camp anterior).
 • En donar-se de baixa o eliminar el compte.

Mesures de Seguretat

S'informa els Usuaris de la web de “Padel Kiwi” que s'han adoptat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes, d'acord amb allò establert a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Padel Kiwi” o dels Encarregats del Tractament designats.

El Lloc Web de “Padel Kiwi” compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l'Usuari l'enviament segur de les vostres dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

Veracitat de les dades

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L'Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'Usuari informe a “Padel Kiwi” sempre que hi hagi hagut alguna modificació.

Cessió de dades

“Padel Kiwi” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos previstos legalment o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l'Usuari accepta que algunes de les dades personals demanades siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a la realització efectiva d'un servei contractat o producte adquirit. L'Usuari també accepta que, en cas de prestació de serveis, aquests puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privadesa, establertes a les seves respectives pàgines web. L'Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans referenciats anteriorment.

A més, en aquells casos en què calgui, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d'una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

Exercici de Drets de l'Usuari

La LOPD i GDD i l'RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les vostres dades personals. Per fer-ho, l'Usuari haurà d'adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a contacto@padelkiwi.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l'adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, l'objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L'Usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar el accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si s'escau, s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades. dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en este cas únicament seran conservats per “Padel Kiwi” les dades estrictament necessàries per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades personals o s'hi cessi en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d'adoptar decisions referides a l'interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, llevat que per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Padel Kiwi” us facilitarà la portabilitat de les vostres dades en format exportable.

En cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Padel Kiwi” està manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Responsable de Seguretat oa l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d'informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal del Client seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

Per part seva, les dades d'Usuaris que es donin d'alta al butlletí o newsletter seran conservades indefinidament, fins que es revoqui el consentiment atorgat.

En el cas de tractament de dades de candidats (CV), “Padel Kiwi” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, tret que el candidat es manifesti en contra.

Xarxes Socials

“Padel Kiwi” compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Instagram, TikTok), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'Usuaris (d'ara endavant , seguidors) publicats per “Padel Kiwi”.

La finalitat del tractament de dades per part de “Padel Kiwi”, quan la llei no ho prohibeixi, serà informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d'atenció a l'Usuari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de linteressat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “Padel Kiwi” extraurà dades de les xarxes socials, tret que s'obtingués puntual i expressament el consentiment de l'Usuari (per exemple, per a la realització d'un concurs).

Transferències Internacionals de Dades

“Padel Kiwi” utilitza els serveis d'enviament de comunicacions electròniques de les empreses Mailchimp i Klaviyo ubicades als Estats Units. S'han signat unes clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea amb aquesta entitat, amb la finalitat d'assegurar el nivell de protecció adequat en el tractament de les dades personals, d'acord amb els criteris establerts per RGPD.

Amb l'acceptació d'aquesta política de privadesa, l'Usuari atorga expressament i de forma inequívoca el seu consentiment per a la transferència internacional de les seves dades a aquesta/es empresa/es prestadora/es de serveis.

Confidencialitat

La informació subministrada per l'Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents dels aquí descrits. “Padel Kiwi” s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'Usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la relació amb aquest.

Validesa

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades ha estat redactada per ExpertosLOPD®, despatx especialitzat en protecció de dades per a botigues online, a dia 01 d'abril de 2022, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això cada moment.

×